Πολιτικές Ακύρωσης

Oι πολιτικές ακύρωσης είναι οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ένας ιδιοκτήτης επιστρέφει χρήματα σε έναν επισκέπτη αν ο επισκέπτης ακυρώσει την κράτησή του. Οι ιδιοκτήτες επιλέγουν ανάμεσα σε 4 τυποποιημένες πολιτικές ακυρώσεις, οι οποίες εφαρμόζονται από την BednBlue για την διασφάλιση της προστασίας τόσο του επισκέπτη όσο και του ιδιοκτήτη. Σε κάθε καταχώρηση και κράτηση δηλώνεται ξεκάθαρα η πολιτική ακύρωσής της. Οι επισκέπτες μπορούν να εξετάσουν τις τυχόν ποινές βλέποντας στις λεπτομέρειες του ταξιδιού τους την πολιτική που εφαρμόζεται και να ακυρώσουν πατώντας 'Ακύρωση' στην συγκεκριμένη κράτηση.

 • Ευέλικτη
 • Μέτρια
 • Αυστηρή
 • Πολύ Αυστηρή

Ευέλικτη: 100% του ποσού της τιμής ναύλωσης του σκάφους επιστρέφεται με ακύρωση μέχρι και 7 ημέρες πριν την άφιξη και 50% αν η ακύρωση γίνει μέχρι και 1 ημέρα πριν την άφιξη.

 • 100% του ποσού της τιμής ναύλωσης του σκάφους επιστρέφεται αν η ακύρωση γίνει μέχρι και 7 ημέρες πριν από την τοπική ημερομηνία και ώρα άφιξης(ή 14:00, εάν δεν έχει καθοριστεί), η προμήθεια υπηρεσιών δεν επιστρέφεται.
 • 50% του ποσού της τιμής ναύλωσης του σκάφους επιστρέφεται αν η ακύρωση γίνει από 6 έως και 1 ημέρα πριν από την τοπική ημερομηνία και ώρα άφιξης(ή 14:00, εάν δεν έχει καθοριστεί), η προμήθεια υπηρεσιών δεν επιστρέφεται.
 • Η τιμή ναύλωσης του σκάφους και η προμήθεια υπηρεσιών δεν επιστρέφονται αν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 24 ώρες πριν από την τοπική ημερομηνία και ώρα άφιξης(ή 14:00, αν δεν έχει οριστεί).
 • Το κόστος διαφορετικής τερματικής μαρίνας, εφόσον έχει καταβληθεί, επιστρέφεται εάν ο επισκέπτης δεν φτάσει στο σκάφος.
 • Το κόστος των καυσίμων και τα έξοδα μαρίνας, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται εάν ο επισκέπτης δεν φτάσει στο σκάφος.
 • Το Αποθεματικό πόσο για τα έξοδα του ταξιδιού (APA), εάν έχει καταβληθεί, επιστρέφεται στην περίπτωση που ο επισκέπτης δεν φτάσει στο σκάφος.
 • Τα έξοδα καθαρισμού, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται εάν ο επισκέπτης δε φτάσει στο σκάφος.
 • Σε μία πρώιμη αποχώρηση δεν επιστρέφονται η τιμή ναύλωσης του σκάφους, η χρέωση υπηρεσιών και τα έξοδα καθαρισμού. H τιμή για καύσιμα-έξοδα μαρίνας επιστρέφεται, εάν έχει καταβληθεί, για τις ημέρες της κράτησης που απέμειναν. Εάν έχει καταβληθεί αποθεματικό ποσό για έξοδα του ταξιδιού (APA) επιστρέφεται το τμήμα που δεν έχει δαπανηθεί. Επιπλέον, η τιμή διαφορετικής τερματικής μαρίνας, εφόσον έχει καταβληθεί, επιστρέφεται όταν ο επισκέπτης αποβιβαστεί στην ίδια μαρίνα / λιμάνι από το οποίο επιβιβάστηκε.
 • Αν η ακύρωση γίνει μέχρι και 48 ώρες μετά την αποδοχή της κράτησης από τον ιδιοκτήτη και μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών μεταξύ της ημέρας της κράτησης και της ημέρας της άφιξής επιστρέφεται όλο το ποσό της κράτησης. Στην περίπτωση που o επισκέπτης πραγματοποίησε νέα επιβεβαιωμένη κράτηση μετά την αποδοχή της συγκεκριμένης η προμήθεια υπηρεσιών δεν επιστρέφεται.
 • Οποιαδήποτε καταγγελία που έχει να κάνει με την κράτηση, θα πρέπει να γίνει από οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές, εντός 24 ωρών από την άφιξη.
 • Η BednBlue θα έχει τη δυνατότητα να μεσολαβήσει σε οποιαδήποτε καταγγελία, εφόσον κριθεί απαραίτητο, και θα έχει πάντα τον τελευταίο λόγο στις χρηματοοικονομικές διενέξεις.
 • Μια κράτηση θεωρείται επίσημα ακυρωμένη μόνο όταν η ακύρωση γίνει μέσω της ιστοσελίδας BednBlue. Για να ακυρώσετε πατήστε Τα Ταξίδια μου και έπειτα Ακύρωση στην συγκεκριμένη κράτηση.
 • Στις πολιτικές ακύρωσης μπορούν να υπερισχύσουν οι ελαφρυντικές περιστάσεις (μέσα στα πλαίσια των Όρων Χρήσης της BednBlue), η Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων και ακυρώσεις από την BednBlue όταν για οποιαδήποτε λόγο έχουν παραβιαστεί οι Όροι Χρήσης .

Μέτρια: 100% του ποσού της τιμής ναύλωσης του σκάφους επιστρέφεται μέχρι και 31 ημέρες πριν την άφιξη και 50% αν η ακύρωση γίνει μέχρι και 8 ημέρες πριν την άφιξη.

 • 100% του ποσού της τιμής ναύλωσης του σκάφους επιστρέφεται αν η ακύρωση γίνει μέχρι και 31 ημέρες πριν από την τοπική ημερομηνία και ώρα άφιξης(ή 14:00, εάν δεν έχει καθοριστεί), η προμήθεια υπηρεσιών δεν επιστρέφεται.
 • 50% του ποσού της τιμής ναύλωσης του σκάφους επιστρέφεται αν η ακύρωση γίνει από 30 έως και 8 ημέρες πριν από την τοπική ημερομηνία και ώρα άφιξης (ή 14:00, εάν δεν έχει καθοριστεί), η προμήθεια υπηρεσιών δεν επιστρέφεται.
 • Η τιμή ναύλωσης του σκάφους και η προμήθεια υπηρεσιών δεν επιστρέφονται αν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 7 ημέρες πριν από την τοπική ημερομηνία και ώρα άφιξης (ή 14:00, εάν δεν έχει καθοριστεί).
 • Το κόστος διαφορετικής τερματικής μαρίνας, εφόσον έχει καταβληθεί, επιστρέφεται εάν ο επισκέπτης δεν φτάσει στο σκάφος.
 • Το κόστος των καυσίμων και τα έξοδα μαρίνας, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται εάν ο επισκέπτης δεν φτάσει στο σκάφος.
 • Το Αποθεματικό πόσο για τα έξοδα του ταξιδιού (APA), εάν έχει καταβληθεί, επιστρέφεται στην περίπτωση που ο επισκέπτης δεν φτάσει στο σκάφος.
 • Τα έξοδα καθαρισμού, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται εάν ο επισκέπτης δε φτάσει στο σκάφος.
 • Σε μία πρώιμη αποχώρηση δεν επιστρέφονται η τιμή ναύλωσης του σκάφους, η χρέωση υπηρεσιών και τα έξοδα καθαρισμού. H τιμή για καύσιμα-έξοδα μαρίνας επιστρέφεται, εάν έχει καταβληθεί, για τις ημέρες της κράτησης που απέμειναν. Εάν έχει καταβληθεί αποθεματικό ποσό για έξοδα του ταξιδιού (APA) επιστρέφεται το τμήμα που δεν έχει δαπανηθεί. Επιπλέον, η τιμή διαφορετικής τερματικής μαρίνας, εφόσον έχει καταβληθεί, επιστρέφεται όταν ο επισκέπτης αποβιβαστεί στην ίδια μαρίνα / λιμάνι από το οποίο επιβιβάστηκε.
 • Αν η ακύρωση γίνει μέχρι και 48 ώρες μετά την αποδοχή της κράτησης από τον ιδιοκτήτη και μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών μεταξύ της ημέρας της κράτησης και της ημέρας της άφιξής επιστρέφεται όλο το ποσό της κράτησης. Στην περίπτωση που o επισκέπτης πραγματοποίησε νέα επιβεβαιωμένη κράτηση μετά την αποδοχή της συγκεκριμένης η προμήθεια υπηρεσιών δεν επιστρέφεται.
 • Οποιαδήποτε καταγγελία που έχει να κάνει με την κράτηση, θα πρέπει να γίνει από οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές, εντός 24 ωρών από την άφιξη.
 • Η BednBlue θα έχει τη δυνατότητα να μεσολαβήσει σε οποιαδήποτε καταγγελία, εφόσον κριθεί απαραίτητο, και θα έχει πάντα τον τελευταίο λόγο στις χρηματοοικονομικές διενέξεις.
 • Μια κράτηση θεωρείται επίσημα ακυρωμένη μόνο όταν η ακύρωση γίνει μέσω της ιστοσελίδας BednBlue. Για να ακυρώσετε πατήστε Τα Ταξίδια μου και έπειτα Ακύρωση στην συγκεκριμένη κράτηση.
 • Στις πολιτικές ακύρωσης μπορούν να υπερισχύσουν οι ελαφρυντικές περιστάσεις (μέσα στα πλαίσια των Όρων Χρήσης της BednBlue), η Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων και ακυρώσεις από την BednBlue όταν για οποιαδήποτε λόγο έχουν παραβιαστεί οι Όροι Χρήσης .

Αυστηρή: 60% του ποσού της τιμής ναύλωσης του σκάφους επιστρέφεται με ακύρωση μέχρι και 31 μέρες πριν την άφιξη.

 • 60% του ποσού της τιμής ναύλωσης του σκάφους επιστρέφεται αν η ακύρωση γίνει μέχρι και 31 ημέρες πριν από την τοπική ημερομηνία και ώρα άφιξης (ή 14:00, εάν δεν έχει καθοριστεί), η προμήθεια υπηρεσιών δεν επιστρέφεται.
 • Η τιμή ναύλωσης του σκάφους και η προμήθεια υπηρεσιών δεν επιστρέφονται αν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 30 ημέρες πριν από την τοπική ημερομηνία και ώρα άφιξης(ή 14:00, εάν δεν έχει καθοριστεί).
 • Το κόστος διαφορετικής τερματικής μαρίνας, εφόσον έχει καταβληθεί, επιστρέφεται εάν ο επισκέπτης δεν φτάσει στο σκάφος.
 • Το κόστος των καυσίμων και τα έξοδα μαρίνας, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται εάν ο επισκέπτης δεν φτάσει στο σκάφος.
 • Τα έξοδα καθαρισμού, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται εάν ο επισκέπτης δε φτάσει στο σκάφος.
 • Το Αποθεματικό πόσο για τα έξοδα του ταξιδιού (APA), εάν έχει καταβληθεί, επιστρέφεται στην περίπτωση που ο επισκέπτης δεν φτάσει στο σκάφος.
 • Σε μία πρώιμη αποχώρηση δεν επιστρέφονται η τιμή ναύλωσης του σκάφους, η χρέωση υπηρεσιών και τα έξοδα καθαρισμού. H τιμή για καύσιμα-έξοδα μαρίνας επιστρέφεται, εάν έχει καταβληθεί, για τις ημέρες της κράτησης που απέμειναν. Εάν έχει καταβληθεί αποθεματικό ποσό για έξοδα του ταξιδιού (APA) επιστρέφεται το τμήμα που δεν έχει δαπανηθεί. Επιπλέον, η τιμή διαφορετικής τερματικής μαρίνας, εφόσον έχει καταβληθεί, επιστρέφεται όταν ο επισκέπτης αποβιβαστεί στην ίδια μαρίνα / λιμάνι από το οποίο επιβιβάστηκε.
 • Οποιαδήποτε καταγγελία που έχει να κάνει με την κράτηση, θα πρέπει να γίνει από οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές, εντός 24 ωρών από την άφιξη.
 • Αν η ακύρωση γίνει μέχρι και 48 ώρες μετά την αποδοχή της κράτησης από τον ιδιοκτήτη και μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών μεταξύ της ημέρας της κράτησης και της ημέρας της άφιξής επιστρέφεται όλο το ποσό της κράτησης. Στην περίπτωση που o επισκέπτης πραγματοποίησε νέα επιβεβαιωμένη κράτηση μετά την αποδοχή της συγκεκριμένης η προμήθεια υπηρεσιών δεν επιστρέφεται.
 • Η BednBlue θα έχει τη δυνατότητα να μεσολαβήσει σε οποιαδήποτε καταγγελία, εφόσον κριθεί απαραίτητο, και θα έχει πάντα τον τελευταίο λόγο στις χρηματοοικονομικές διενέξεις.
 • Μια κράτηση θεωρείται επίσημα ακυρωμένη μόνο όταν η ακύρωση γίνει μέσω της ιστοσελίδας BednBlue. Για να ακυρώσετε πατήστε Τα Ταξίδια μου και έπειτα Ακύρωση στην συγκεκριμένη κράτηση.
 • Στις πολιτικές ακύρωσης μπορούν να υπερισχύσουν οι ελαφρυντικές περιστάσεις (μέσα στα πλαίσια των Όρων Χρήσης της BednBlue), η Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων και ακυρώσεις από την BednBlue όταν για οποιαδήποτε λόγο έχουν παραβιαστεί οι Όροι Χρήσης .

Πολύ Αυστηρή: 50% του ποσού της τιμής ναύλωσης του σκάφους επιστρέφεται με ακύρωση μέχρι και 60 ημέρες πριν την άφιξη.

 • 50% του ποσού της τιμής ναύλωσης του σκάφους επιστρέφεται αν η ακύρωση γίνει μέχρι και 60 ημέρες πριν από την τοπική ημερομηνία και ώρα άφιξης (ή 14:00, εάν δεν έχει καθοριστεί), η προμήθεια υπηρεσιών δεν επιστρέφεται.
 • Η τιμή ναύλωσης του σκάφους και χρέωση παροχής υπηρεσιών δεν επιστρέφονται αν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 59 ημέρες πριν από την τοπική ημερομηνία και ώρα άφιξης(ή 14:00, εάν δεν έχει καθοριστεί).
 • Το κόστος διαφορετικής τερματικής μαρίνας, εφόσον έχει καταβληθεί, επιστρέφεται εάν ο επισκέπτης δεν φτάσει στο σκάφος.
 • Το κόστος των καυσίμων και τα έξοδα μαρίνας, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται εάν ο επισκέπτης δεν φτάσει στο σκάφος.
 • Τα έξοδα καθαρισμού, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται εάν ο επισκέπτης δε φτάσει στο σκάφος.
 • Το Αποθεματικό πόσο για τα έξοδα του ταξιδιού (APA), εάν έχει καταβληθεί, επιστρέφεται στην περίπτωση που ο επισκέπτης δεν φτάσει στο σκάφος.
 • Σε μία πρώιμη αποχώρηση δεν επιστρέφονται η τιμή ναύλωσης του σκάφους, η χρέωση υπηρεσιών και τα έξοδα καθαρισμού. H τιμή για καύσιμα-έξοδα μαρίνας επιστρέφεται, εάν έχει καταβληθεί, για τις ημέρες της κράτησης που απέμειναν. Εάν έχει καταβληθεί αποθεματικό ποσό για έξοδα του ταξιδιού (APA) επιστρέφεται το τμήμα που δεν έχει δαπανηθεί. Επιπλέον, η τιμή διαφορετικής τερματικής μαρίνας, εφόσον έχει καταβληθεί, επιστρέφεται όταν ο επισκέπτης αποβιβαστεί στην ίδια μαρίνα / λιμάνι από το οποίο επιβιβάστηκε.
 • Οποιαδήποτε καταγγελία που έχει να κάνει με την κράτηση, θα πρέπει να γίνει από οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές, εντός 24 ωρών από την άφιξη.
 • Αν η ακύρωση γίνει μέχρι και 48 ώρες μετά την αποδοχή της κράτησης από τον ιδιοκτήτη και μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών μεταξύ της ημέρας της κράτησης και της ημέρας της άφιξής επιστρέφεται όλο το ποσό της κράτησης. Στην περίπτωση που o επισκέπτης πραγματοποίησε νέα επιβεβαιωμένη κράτηση μετά την αποδοχή της συγκεκριμένης η προμήθεια υπηρεσιών δεν επιστρέφεται.
 • Η BednBlue θα έχει τη δυνατότητα να μεσολαβήσει σε οποιαδήποτε καταγγελία, εφόσον κριθεί απαραίτητο, και θα έχει πάντα τον τελευταίο λόγο στις χρηματοοικονομικές διενέξεις.
 • Μια κράτηση θεωρείται επίσημα ακυρωμένη μόνο όταν η ακύρωση γίνει μέσω της ιστοσελίδας BednBlue. Για να ακυρώσετε πατήστε Τα Ταξίδια μου και έπειτα Ακύρωση στην συγκεκριμένη κράτηση.
 • Στις πολιτικές ακύρωσης μπορούν να υπερισχύσουν οι ελαφρυντικές περιστάσεις (μέσα στα πλαίσια των Όρων Χρήσης της BednBlue), η Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων και ακυρώσεις από την BednBlue όταν για οποιαδήποτε λόγο έχουν παραβιαστεί οι Όροι Χρήσης.